S Tygří matkou o lidské džungli

Český čtenář zná Amy Chuovou (*1962) jako čínsko-americkou autorku světového bestseleru Bojová píseň tygří matky (2011, české vydání: Rybka Publishers, 2016). Dodejme, že obě její dcery, které podrobila nesmlouvavé disciplíně, mezitím dospěly a rodiče nezklamaly: Sophia (25) studuje práva na Yaleské univerzitě a Lulu (22), navzdory své rebelské povaze, je studentkou dějin na Harvardu.

Ve své nejnovější knize Politický tribalismus – skupinový instinct a osud národů (Penguin, 2018) však Chuová těží ze své hlavní profese; je profesorkou právnické fakulty Yaleovy univerzity, kde se zaměřuje na mezinárodní obchod, etnické konflikty a globalizaci. Před třemi lety se účastnila televizní debaty o ukrajinském konfliktu, což jí inspirovalo k rozhodnutí zaměřit se na tragické důsledky soudobého etnocentrismu. Zvolení Donalda Trumpa prezidentem jí pak donutilo původní rukopis doplnit o neblahé zkušenosti se současnou tribalizací americké společnosti. Podle jejího názoru, v dnešních Spojených státech se žádná ze společenských skupin necítí dobře: „Levice věří, že pravicový tribalismus – bigotnost a rasismus – zemi ničí. Pravice soudí že zemi ohrožuje levicový tribalismus – přílišný respekt vůči politické identitě. A oba názory jsou naneštěstí oprávněné“. 

Podstatná část knihy se vrací k neblahým důsledkům americké zahraniční politiky ve Vietnamu, Afghánistánu a Iráku. Washingtonští stratégové věnovali jen malou pozornost tamní společenské struktuře, když se pokoušeli roubovat hodnoty liberální demokracie na tradicionalistické kořeny.

Tematika tribalismu není ovšem cizí ani Evropanům. V Čechách se jí věnuje např. Filip Tesař (Etnické konflikty, Portál, 2007).

Stanislav Perkner

Komentáře