Spisovatel a cestovatel Miroslav Zikmund zítra oslaví 100. narozeniny

Miroslav Zikmund – druhý z cestovatelské dvojice H+Z, se narodil v Plzni 14. 2. 1919. Touha cestovat a poznávat nové se mu splnila po boku J. Hanzelky.
Po absolvování reálného gymnázia v Plzni začal studovat zahraniční obchod na Vysoké škole obchodní v Praze, kde se seznámil s J. Hanzelkou.  Po uzavření českých vysokých škol pracoval až do konce války jako úředník. Roku 1946 studia dokončil.
Už během války se začal s J. Hanzelkou připravovat na zahraniční cesty. 1947-50 podnikli společně studijní cestu do Afriky a Latinské Ameriky, 1959-64 do Asie a Oceánie.
Od roku 1951 byl spisovatelem a novinářem ve svobodném povolání. Po dobu zákazu veškeré veřejné a publikační činnosti (1969-1989) se věnoval genealogii a pořádání obsáhlého archivu H+Z, který spolu s J. Hanzelkou darovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
1992 navštívil Austrálii a Nový Zéland, 1994 jihovýchodní Asii a znovu Austrálii.
V samizdatové edici Petlice vyšly práce Cejlon, ráj bez andělů 1, 2 a Zvláštní zpráva č. 4. Cestopisné reportáže a komentáře Zikmunda a Hanzelky byly publikovány v nejrůznějších českých i zahraničních novinách a časopisech: pravidelně je vysílal Čs. Rozhlas. Společně natočili 4 celovečerní filmy (Afrika 1. Z Maroka na Kilimandžáro, Afrika 2. Od rovníku ke Stolové hoře,  Z Argentiny do Mexika, Je-li kde na světě ráj…) a přes 150 krátkých středometrážních filmů, určených převážně pro čs. televizi.
Všechna díla byla vytvořena v neoddělitelné spolupráci s J. Hanzelkou. Jejich cestopisné reportáže podrobně seznamují čtenáře s mimoevropskými zeměmi, jež autoři navštívili.
Výběr z díla: cestopisy – Afrika snů a skutečnosti, S československou vlajkou na Kilimandžáro, Přemožení pouště, Afrika kolem Tatry, Tam za řekou je Argentina, Za lovci lebek, Mezi dvěma oceány, Obrácený půlměsíc, Tisíc a dvě noci, Světadíl pod Himalájem, Živá Afrika a další.
Knihy fotografií – Afrika ve fotografii; Minarety, fíky, popelky – Turecko; Země povstání, legend a nadějí – Kurdistán a další.
Samostatně vydaná kniha: Modrý Mauritius … a přece Austrálie! (1999)
Jejich recept na to, jak procestovat svět, vypadal jednoduše: peníze získají tak, že budou propagovat automobily Tatra a ze svých cest posílat písemné, rozhlasové a filmové reportáže. Jejich cesta vynesla Československu více než tri milióny dolarů z uzavřených obchodů.

Literatura: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Brána 1998

Komentáře