Trumpismus pod drobnohledem

Blížící se první výročí od příchodu Donalda Trumpa do Bílého domu inspirovalo americké nakladatele k vydání hned několika knih o jeho rozporuplné osobnosti a chaotickém řídicím stylu. Společným jmenovatelem této předvánoční nadílky je příkrá názorová protikladnost; objektivnější zhodnocení trumpismu bude vyžadovat časový odstup.

Na pravé straně politického spektra dominuje kniha někdejšího lídra kongresových republikánů a historika Newta Gingriche. Pod titulem Understanding Trump (Hachette) se skrývají tři kapitoly osvětlující Trumpův světový názor, jeho populismus vedoucí k přesvědčivému volebnímu vítězství mezi konzervativci a jeho státnický program. Na Gingriche se nedostalo při povolebním rozdělování funkcí v Trumpově administrativě. Profiluje se tedy alespoň jako jeho kronikář a prognostik.

Liberální pohled na Trumpa nabízejí renomovaní politologové E. J. Dionne,‎ N. J. Ornstein a T. E. Mann v knize One Nation After Trump (St. Martin’s Press). Analyzují Trumpovy autoritativní sklony, spojené s šířením „alternativních faktů“, kleptokracií, rasismem a nezastíranou podporou krajní pravice označující se jako „alt-right“. Autoři soudí, že současná krize vyústí v oživení americké státnosti a liberálně demokratického aktivismu americké veřejnosti.

Bestelerem je také sborník The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President (St. Martin’s Press). Autoři považují za svou povinnost varovat před prezidentovými projevy patologického narcismu, sociopatie a hédonismu. Někteří se dokonce přimlouvají za aplikaci 25. ústavního dodatku o nezpůsobilosti prezidenta  „vykonávat pravomoci a povinnosti svého úřadu“.

Stanislav Perkner

Komentáře